• Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol Bornova
    Phone: +90 (232) 570 7070
    E-Mail:  oek@yasar.edu.tr