SSS

 • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmanın amacı nedir?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

 • Kısmi zamanlı öğrenci kime denir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

 

 • Kimler Kısmi zamanlı çalışabilir?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.

 

 • Öğrenciler ne tür işlerde görev alır?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

 

 • Öğrenciler ne tür işlerde görev alamazlar?

Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 

 • Aylık en fazla kaç saat çalışabilirim?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

 

 • Çalışma saatlerini kim düzenler?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

 

 • Hafta sonları ve tatil günlerinde öğrenci çalışır mı?

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz.

 

 • Birden fazla birimde görev alabilir miyim?

Hayır çalışamazsınız. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

 

 • Çalışıyor olmam burslarımı etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez.

 

 • Çalışıyor olmam ailemden aldığım hakları ortadan kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

 

 • SGK’dan yetim maaşı alıyorum. Kısmi zamanlı olarak çalışsam maaşım kesilir mi?

SGK’dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

 

 • Çalışıyor olmam ailemden aldığım sağlık güvencesini ortadan kaldırır mı?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

 

 • Nerelerde çalışabilirim?

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

 

 • Öğrenci alımları hangi dönemlerde yapılmaktadır?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda dönem ortasında ve yaz döneminde yapılmaktadır.

 

 • Nasıl iş başvurusu yapabilirim?

https://oek.yasar.edu.tr adresinde yer alan duyurular bölümünde iş ilanları yayınlanmaktadır. Her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere iş ilanında belirtilen tarihler aralığında ilgili birimlere iş başvuru formu ile başvuru yapabilirsiniz.

 

 • İş ilanlarında hangi bilgiler yer almaktadır?

Hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

 

 • Çalışacak öğrencileri kim seçmektedir?

Akademik ve İdari birimlerde bulunan Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçme Komisyonu yapmaktadır.

 

 • İşe başlamak için gerekli belgeler nelerdir?

Kısmi Zamanlı Öğrenci Formu (birim sorumlusundan imzalı) ve Halk Bankası Hesabı gerekmektedir.

 

 • Maaşlar ne zaman ödenmektedir?

Önceki ayın 15 i ile içinde bulunulan ayın 14. günü arasını bir ay olarak kabul edilmektedir. Bu döneme ait 1 aylık maaşınız en geç ayın 2’ine kadar banka hesabınıza yatırılmaktadır.

 

 • Daha önce öğrenci olarak üniversitede çalıştım ne yapmam gerekiyor?

Üniversitemizde daha önce çalışmış olan öğrencilerimiz tekrar çalışmak için yeniden ilanlarda yer işlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 • Yeşil pasaport sahibiyim. Kısmi zamanlı olarak çalıştığımda pasaportum iptal edilir mi?

Sigorta primi olarak sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar yeşil pasaportlarını kaybetmezler.

 

 • Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmam emekliliğimi etkiler mi ?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

 • İşten ayrıldığımda işsizlik sigortası alır mıyım?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.